Tanga-tauro

Oil on canvas

Previous | Home | Next